Topik ini membincangkan konsep Maqasid al-Syariah. Topik ini merupakan penerangan awal yang terperinci mengenai definisi maqasid, ruang lingkup serta kepentingannya. Ia juga akan menyentuh pelbagai cabang ilmu maqasid menurut perspektif yang berbeza, faedah dalam memahami ilmu maqasid dan kaedah mengenal pasti sesuatu maqasid itu.

Read the flip book for more information.

More about this material type:
Date added to OUM OER: 12 May 2022
Date Modified in OUM OER: 12 May 2022
Author: Assoc Prof Dr Mohamad Ismail Mohd Yunus
Submitter: Centre for Instructional Design and Technology
Technical Format: PDF Flipbook
License : CC BY-NC-ND

By OUM

Leave a Reply